Webstyle produced NavBar

İDİV
İnsan Dost İhsan Vakfı 1987 yılında İzmir'de kurulmuştur
.
Vakfın ilkeleri: Çağdaş,laik,Atatürkçü çizgide olmak,tüm insanlık değerlerini gelişmiş bir duygu ve düşünce sistemi içinde benimsemek,yaşama uygulamak,insanın ve insanlığın gerçeğini bilmek ve bundan doğan onurluluğu taşıyan bir kuşak oluşturmaktır.
Vakıf senedinde belirtildiği gibi; Mevlâna Celaleddin Rûmi,Yunus Emre,Hacı Bektaş Veli ve tüm mutasavvıfların insanı ve sevgiyi esas alan düşünce ve felsefelerini çağdaş,evrensel boyutlarda tanıtmak,bunların ışığında çok yönlü kültürel ve sosyal hizmetleri topluma sunmak temel amaçtır.

FAALİYETLERİ
İnsan Dost İhsan Vakfı'nın kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği Kültür Hizmetleri::

 1. Unesco tarafından ilan edilen"Yunus Emre Sevgi Yılı"nedeni ile Efes Antik tiyatroda 26.000 kişinin katıldığı YUNUS EMRE
SEVGİ ŞÖLENİ.

                         
 

2.İzmir,İstanbul,Ankara ve Bursa'da bilim 
adamlarınca verilen onbeş
KONFERANS VE
PANEL
,
3.Televizyon ve radyo kanallarında eğitici
konuşmalar,

4.Vakıf binasında düzenli bir şekilde devam eden
kültürel toplantılar.
 

5. 30.10.1994 tarihinde temeli atılan,  dört yıl
devam eden yoğun çalışmalar sonucu tamamlanan
EMİRALEM OTİSTİK ÇOCUKLAR  EĞİTİM MERKEZİ
.

6. Otizmin  henüz dünyada  da yeni bir   alan olması,tanı    tedavi ve eğitim alanlarında kesin verilere ulaşılamaması nedeniyle dünyadaki bütün merkezlerin uygulamadan gelen verilerin paylaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla Vakfımızın girişimi ile Caritas yardım kuruluşu tarafından tamamı bağış olarak karşılanan 80.Yıl Kongre Merkezi yaptırılmış olup, 31/10/2003 tarihinde hizmete girmiştir.
Bu kongre merkezinde düzenli aile destekleme programları, seminerler, paneller, konferanslar düzenlenmektedir. Yine otistik çocukların normal bireylerle birlikte yaşamsal deneyimlerini arttırmak amacıyla sinema günleri, tiyatrolar ve gösteriler gerçekleştirilmektedir. Kongre merkezimizde uluslararası deneyimlerin ve bilgilerin uzmanlar ve aileler arasında paylaşma çalışmalarına yönelik girişimlerimiz devam etmektedir.

             


OÇEM

  
                           

                                                    
İNSAN DOST İHSAN VAKFI
1453 SOKAK NO:5/1 - TEL: (232) 463 6548 - FAX: (232) 463 4794
ALSANCAK - 35220 İZMİR-TR

© 1987-2007 İDİV